June 18 2018 11:04:14
Navigatie
· Home
· Artikelen
· Literatuur
· Forum
· Web Links
· Foto's
· Zoeken

· RSS Forum
· RSS Nieuws

· Website van De Knoop
Gebruikers Online
· Gasten online: 1

· Leden online: 0

· Totaal aantal leden: 235
· Nieuwste lid: Toyvin
Forumonderwerpen
Nieuwste onderwerpen
· Themabijeenkomst ove...
· ervaringsverhalen
· ARGOS-trainingsdagen
· Landelijke themabije...
· De Knoop organiseert...
Actiefste onderwerpen
· ervaringsverhalen [8]
· zorgen [7]
· Help, even hart l... [6]
· mijn hechtingspro... [5]
· Hechtingstoornis? [4]
Laatste Artikelen
· Meetbare littekens o...
· Tips over Jeugdzorg/...
· 'Jeugdzorgsysteem in...
· Huntington en Hechting
· Onderzoeksvraag

Warning: include(locale/Dutch/weblinks.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 20

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'locale/Dutch/weblinks.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 20

Notice: Undefined index: 400 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 35

Notice: Undefined index: 400 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 65
: Hulp bij hechtingsproblemen

Notice: Undefined index: 411 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 80

Notice: Undefined index: 412 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 81
Hechtingsproblemen
In de klinische praktijk van vooral een kinderhuis, kwam ik veel in aanraking met hechtingsproblemen en met problemen ten gevolge van verwaarlozing.

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw begon ik met de ontwikkeling van een behandeling van jonge kinderen (peuters en kleuters) met een achtergrond van verwaarlozing.

In vakkringen gold dat aan een dergelijke problematiek niets te doen is en ook nu wordt deze zienswijze nog uitgedragen.

Voor mij was een rapport over een driejarig kind de directe aanleiding om na te denken over een behandeling. In dat rapport werd namelijk als conclusie gegeven dat dit kind aangewezen was op een residentiële setting tot aan zijn zelfstandigheid.

Na analyse van de problematiek werd de differentiatietherapie ontwikkeld. En later bij een problematiek met andere verschijnselen de fasetherapie. Vanuit deze beide behandelingsvormen werd in de praktijk de basistherapie voor volwassenen ontwikkeld.

Lees verder: Link

18/10/2006 20:29 1601

Notice: Undefined index: 411 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 80

Notice: Undefined index: 412 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 81
RIAGG
VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING (VIB)

Video interactiebegeleiding gericht op ouders met een kind met een reactieve hechtingsstoornis en/of hechtingsproblematiek, waarbij de sensitieve responsiviteit van de opvoeder vergroot wordt. Het goed naar de initiatieven van het kind kijken en uitdrukkelijk laten weten dat je de initiatieven van het kind ziet, zijn noodzakelijk voor een veilige hechting en geven het kind basisvertrouwen.
29/03/2008 23:53 1281

Notice: Undefined index: 411 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 80

Notice: Undefined index: 412 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 81
MEE Oost Gelderland
MEE Oost-Gelderland biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen die met een beperking te maken hebben. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een autismespectrumstoornis, chronisch zieken, ouderen, maar ook de mensen uit hun omgeving.

Veel artikelen over hechtingsproblemen
29/03/2008 23:57 1519

Notice: Undefined index: 411 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 80

Notice: Undefined index: 412 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 81
MEE Noord-Oost Brabant
Adreswijzer MEE

Zoek op hechtingsstoornis
30/03/2008 00:03 1521

Notice: Undefined index: 411 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 80

Notice: Undefined index: 412 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 81
AGNO
Geen Bodem Syndroom (GBS)

Bij mensen waarbij sprake is van een verleden waarin affectieve en pedagogische verwaarlozing een rol speelden, zien we vaak gedrag dat doet denken aan een hechtingsstoornis. De hechting tussen moeder of vader en kind, zoals deze normaal gesproken verloopt, is niet, of op een afwijkende manier tot stand gekomen omdat de opvoeder niet voldoende beschikbaar was voor het kind. In een normale opvoedingssituatie krijgt een kind de mogelijkheden zich te hechten; het leert wanneer de opvoeder reageert op zijn gehuil, en het leert vertrouwen op de omgeving. De opvoeder beschermt en verzorgt het kind. Op wat latere leeftijd krijgt het kind de kans op onderzoek uit te gaan, zich hierbij voldoende gesteund voelend door de opvoeder. Er is sprake van een veilige basis. Bij mensen die zich onvoldoende veilig gevoeld hebben zien we dat ze zich aan de ene kant gaan neerleggen bij de situatie; ik word toch niet gehoord, huilen (of praten..) heeft geen zin. Aan de andere kant komt er een afzetten tegen de omgeving; ik ben het niet waard om er te zijn, wijs me dan ook af, dat ben ik gewend.. Het wordt een leven van aantrekken en afstoten, en het is een blijvende manier van veiligheid zoeken, maar deze niet kunnen accepteren.

Een ernstig gevolg van een groot tekort in de basis, de aanleg van de hechting, kan gedrag zijn dat in de literatuur wordt samengevat onder de naam: Geen-bodem-syndroom (of: bodemloosheid).

Lees meer onder de bijgevoegde link over hulp bij Geen-Bodem-Syndroom
30/03/2008 00:10 1303

Notice: Undefined index: 411 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 80

Notice: Undefined index: 412 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 81
Zorgboerderij De Dijckhof
Boerderij De Dijckhof is een mooie oude boerderij net buiten de bebouwde kom van Driebergen. De Dijckhof is een zorgboerderij voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 21 jaar die een woon- en/of leerplek zoeken.
In de oude boerderij woont een groep van 9 jongeren met een verstandelijke beperking, met een team van groepsleiders die hen begeleiden. Dit noemen wij het Dijckhof-wonen.
Daarnaast komt vanuit de wijde omgeving iedere dag een groep van zon 16 jongeren naar De Dijckhof om daar een werkprogramma te volgen. Dit is de Dijckhof-dagbesteding. Een aantal jongeren die op De Dijckhof wonen neemt ook deel aan het programma van de dagbesteding.


De woongroep
In de woongroep wonen jongeren tussen de 15 en 21 jaar met een matig tot licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek zoals bijvoorbeeld ADHD, PDD NOS, hechtingsproblematiek, traumas en dergelijke. Deze jongeren komen soms van een andere groep binnen Zonnehuizen, soms van een andere instelling en in een enkel geval van thuis. Wij bieden 24 uur zorg, maar de jongeren zijn wel in staat zich redelijk te handhaven wanneer de begeleider niet in de directe omgeving aanwezig is. Dat wil zeggen: er is één begeleider die negen jongeren begeleidt.
30/03/2008 00:12 1256

Notice: Undefined index: 411 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 80

Notice: Undefined index: 412 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 81
Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg
Hechtingsvraagstukken
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een verstandelijke beperking een veel hoger risico hebben op angststoornissen, depressiviteit en sociale problemen dan normaal begaafde kinderen. Dit is voor een belangrijk deel terug te voeren op problemen in de gehechtheid. Vooral in situaties waarin een vaste gehechtheidsfiguur ontbreekt, zoals in instellingen, hebben kinderen niet de kans een veilige gehechtheidsrelatie te ontwikkelen.

Bij de officiële presentatie van de publicatie Hechtingsvraagstukken zijn twee powerpointpresentaties gehouden. U kunt beide documenten hier downloaden.
Gehechtheid, stress en psychopathologie, Cees Janssen, Vrije Universiteit Amsterdam
Hechtingsproblemen en hechtingsstoornissen, Lex Wijnrox, Universiteit Utrecht

30/03/2008 00:16 1344

Notice: Undefined index: 411 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 80

Notice: Undefined index: 412 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 81
Sherborne Bewegingstherapie
Voor wie?
Kinderen van 0-12 jaar met gedrag- en leermoeilijkheden
Kinderen met hechtingsproblematiek en gebrek aan basisvertrouwen
Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking
Kinderen van 0-12 jaar met gedrag- en leermoeilijkheden
Kinderen met hechtingsproblematiek en gebrek aan basisvertrouwen
Kinderen die zich ongelukkig voelen en niet lekker in hun vel zitten, uiten dat in hun gedrag thuis en/of op school. Vaak is het ook af te lezen aan moeilijkheden bij het leren.
Moeilijkheden kunnen zowel uit het kind zelf voortkomen of te maken hebben met problemen in de gezinssituatie. Het kind is onzeker, heeft weinig zelfvertrouwen en heeft vaak geen hoge waardering voor zichzelf. Dit uit zich in diverse soorten gedrag. Vaak zien we een eenzijdig soort gedrag om te overleven: het kind kan zich vaak maar in één soort relatievorm handhaven.

30/03/2008 00:54 1362

Notice: Undefined index: 411 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 80

Notice: Undefined index: 412 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 81
Trajectum
Opvoeden of opgroeien is niet altijd even makkelijk. Het kan u of uw kind behoorlijk tegenzitten. U heeft geen goed contact met uw kind of het wil niet naar u luisteren. U maakt u zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Kan het straks wel gewoon naar school?

Trajectum is een organisatie voor jeugdzorg. Wat wij doen, met wie, voor wie: u vindt het op deze website. Maak kennis met wat typisch Trajectum is.
30/03/2008 00:57 1625

Notice: Undefined index: 411 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 80

Notice: Undefined index: 412 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 81
Welcome to A4everFamily!
Announcement, February 2008: Orphanages are suffering the effects of the weather in China. To learn more or to donate, visit Half the Sky. You'll find updated information on specific areas and needs here.

We're making plans for the website in 2008. If you have ideas for articles you'd like to see or would like to make a submission, please get in touch with us using the email contact button in the main menu.

Check out What's New at A4everFamily? to make sure you don't miss anything.
Welcome to A4everFamily! We’re glad you’re here. If you are a parent or will soon be a parent of a child (including an infant or toddler) who has experienced one or more of the following, we especially welcome you!

Adoption
In-utero stress (which may include birthmother's stress over pending adoption)
Foster Care
Orphanage
Sudden separation from primary caregiver
Moves between families
Move to a new country
Hospitalization
Unresolved pain issues such as reflux or ear infections
Neglect (including unintentional, due to orphanage stay)
Abuse


30/03/2008 01:04 1649

Notice: Undefined index: 411 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 80

Notice: Undefined index: 412 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 81
Zorgprogramma hechtingsproblematiek
Dit zorgprogramma is bedoeld voor ouders / opvoeders met een vraag naar ondersteuning van het gezin met kinderen (0-13 jaar) met problemen als gevolg van een slechte, inadequate en/of onveilige hechting. De behandeling van het kind is er op gericht om vanuit een veilige, voorspelbare omgeving het kind zoveel mogelijk te laten inhalen van het hechtingsproces. Hierbij is het belangrijk om helder te krijgen wat de achterliggende kind- en/of gezinsproblemen zijn. Soms is het nodig om omstandigheden binnen het gezin aan te passen. Het is daarbij van belang dat ouders inzicht krijgen in de problematiek van hun kind en dat hen handvatten worden aangereikt om adequaat met hun kind om te gaan. Modulen die binnen dit zorgprogramma kunnen worden ingezet, zijn o.a.

ouder-/gezinsdiagnostiek;
psychologisch onderzoek;
ouder-/gezinsbehandeling;
video-hometraining;
competentievergroting voor ouders.
30/03/2008 01:11 1393

Notice: Undefined index: 411 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 80

Notice: Undefined index: 412 in /home/dahechting/domains/hechtingsstoornis.nl/public_html/weblinks.php on line 81
Klachtrecht bij adoptie op:
Basis is Awb hoofdstuk 9; ook voor andere klachtrechten .
09/10/2012 21:26 744
Inloggen
Gebruikersnaam

WachtwoordWachtwoord vergeten?
Vraag hier om een nieuw wachtwoord.
Shoutbox
U dient in te loggen om een bericht te plaatsen.

26/01/2014 21:44
Adoptie en hechtingsstoornis http://toyvin.word
press.com/

25/10/2012 13:29
Op http://www.vng.nl.
..t-jeugdwet
staat de inbreng van mensen en instellingen over de concept wettekst a.s. Jeugdwet, waar d

10/07/2012 11:50
Adoptie-klachtrech
t op http://adoptiezor.
..recht.html
(wanneer 20six.nl het niet doet). - [color=#990033]Het
klachtrecht is gebaseerd op de Algemene wet b

10/06/2012 19:15
zijn er volwassen mensen in een relatie bij wie bij 1 van hen nu pas (30) GBS is geconstateerd?

24/11/2011 13:44
Help de politiek te adviseren ten aanzien van de a.s. Wet Zorg voor Jeugd, die de Wjz gaat vervangen. Zal dat weer leiden tot on-gediagnosti- ceerde uithuisplaatsingen
, zonder valide onderzoek. Schr

18/05/2011 07:06
speltherapie in mentaliserende vorm onder begeleiding van een camera werkt ook.

04/04/2011 15:19
Hallo allemaal, wij zijn twee studenten die ons eindwerk maken over de beleving van het GBS bij geadopteerden. Hiervoor zoeken we nog kandidaten voor enqute. Meer info: forum - studenten. Alvast beda

27/02/2011 10:31
Hallo allemaal, wij zijn twee studenten die ons eindwerk maken over de beleving van het GBS bij geadopteerden. Hiervoor zoeken we nog kandidaten voor enqute. Meer info: forum - studenten. Alvast beda

08/01/2011 11:35
kan het zij dat een hechtingsstoornis overgaat (of de voorloper is) van borderline?

31/12/2010 10:55
vanaf gisteren tot zondag as is mn meiske bij r vader - ik mis haar zo Sad

Verwerkingstijd: 0.04 seconden 3,140,506 unieke bezoeken Top